Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec - služby > O obci > Historie obce > Historie voleb do Zastupitelstva obce Letonice

Historie voleb do Zastupitelstva obce Letonice

Při příležitosti konání letošních komunálních voleb bych chtěl s využitím materiálů již  nežijícího pamětníka přiblížit historii voleb do obecního zastupitelstva v naší obci.

 

Obecní volby od roku 1903:

1903 -  konány obecní volby na jaře, starostou obce zvolen  Josef Slabý č.p. 72.

1907 -  konány obecní volby  20.června. Proti těmto podány námitky a tyto zrušeny.
           Opět voleno 21.srpna, starostou  zvolen opět Josef Slabý.

1910 -  konány obecní volby 29.listopadu. Podány námitky, které byly zamítnuty a volba byla provedena 23.3.1911, zvolen František Lefner č.p. 87. 

(Z pohledu pamětníka zvítězila skupina, která stála proti starému systému a do obecního zastupitelstva přišli zcela noví lidé. V tomto roce byl postaven obecní hostinec a 12.11.1911 v něm byly slaveny Martinské hody).

1914 - byly obecní volby vypsány,ale volební listiny byly tak zdělány, že následkem věcných reklamací byly okresním úřadem zamítnuty a Václav Matyáš jako II.radní byl pověřen zděláním nových. A protože nové volební listiny nebyly lepší prvních, podána Antonínem Hanákem a řídícím učitelem Šafaříkem opět reklamace, kterou okresní komisař Dr.Menzl slíbil krátkou cestou vyříditi. Avšak do toho přišla klasifikace koní, které se musel věnovati a následně započala první světová válka a k volbám již nedošlo. Celou dobu války až do června 1919 byla obec bez starosty, neboť Lefner byl 7.5.1914 úřadu zbaven a správu obce vedl Antonín Vychodil č.p.44 a Václav Matyáš a na konec války  jako tajemník řídící učitel Šafařík.

1919 -  konány obecní volby na základě všeobecného přímého tajného práva hlasovacího v měsíci červnu a starostou obce byl zvolen Antonín Hanák č.p. 100. Kandidovaly dvě strany - Sociální demokracie a Republikánská. Soc. demokratická strana získala 10 mandátů, Republikánská strana 8 mandátů. V této době ještě nebyla v obci postavena radnice, byla zřízena obecní úřadovna v hostinci.V tomto roce bylo rovněž poměrem 9 proti 5 hlasům rozhodnuto o zřízení železniční zastávky.

1923 -  konány obecní volby v září a zvolen starostou obce Karel Hála č.p.50, Antonín Hanák se stal písařem.

1927 -  konány obecní volby dne 16.října a starostou obce byl dne 20.11. zvolen Antonín Hanák č.p. 100. Prvním počinem nového vedení obce bylo prosazení elektrifikace. To se přes odpor většiny občanů podařilo a 8.9.1927 bylo provedeno napojení prvních 17 domů.V tomto období bylo rovněž jednáno o zavedení telefonu a zřízení poštovního úřadu.

1931 -  konány obecní volby 19.září, starostou byl zvolen Antonín Slabý č.p. 45, proti volbě podány námitky, které byly zamítnuty.

1939 -  konány obecní volby a starostou byl zvolen Stanislav Rotrekl č.p.74. Tyto volby byly poslední před II. světovou válkou.

1945 –  v tomto roce, po ukončení války a osvobození obce, byl na základě dohody čtyř politických stran vytvořen I. národní výbor, který měl 18 členů, 3. května převzal obecní samosprávu a začal úřadovat.

            Předsedou byl zvolen                        Alois Hanák čp. 300

            Místopředsedou                                Josef Hála čp. 20

           Dne 3. srpna téhož roku byla provedena rekonstrukce národního výboru, byl vytvořen místní národní výbor za účasti čtyř stran (KSČ, Česká národně socialistická strana, Lidová strana, Československá sociálně demokratická strana ). Tento MNV měl opět 18 členů.

            Předsedou byl zvolen                        Alois Hanák čp. 300

            Místopředsedou                                František Kachlík čp. 217

1946 -  26. května byly uskutečněny další volby a úřadu předsedy MNV se ujímá Alois Masařík. Reakcí na únorové události v roce 1948 bylo vytvoření akčního výboru a redukce MNV na 14 členů.

1950 -   20. května byla realizována reforma MNV a počet členů MNV byl zvýšen na 24.

Funkci předsedy i nadále vykonával Alois Masařík, místopředsedou byl zvolen Ludvík Lefner. V tomto roce bylo zřízeno místo stálého obecního zaměstnance, který vedl pokladnu, matriku a vykonával funkci tajemníka.

1952 - došlo k dalším změnám, Alois Masařík se stává tajemníkem a funci předsedy převzal Jan Bárek.

1954 -  dne 16.5. proběhly volby do MNV. Na základě přímého tajného hlasování byl zvolen 13-ti členný místní národní výbor.Předsedou byl jednohlasně zvolen Alois Masařík, tajemníkem František Kohoutek.

1957 -   se konaly další volby a na ustavující schůzi MNV byl předsedou opět zvolen Alois Masařík. Obec od tohoto roku spravovala sedmičlenná rada. V tomto volebním období byl v r. 1958 otevřen poštovní úřad. Po několikaleté přestávce se opět konaly Antonínské hody. V roce 1960 byla uvedena do provozu první samoobsluha v obci a děti ve škole dostaly poprvé učebnice zdarma.

1960 -   se konaly volby 12. června v kinosále. Na ustavující schůzi MNV byli zvoleni:

            Předsedou                   Stanislav Rája

            Místopředsedou           Alois Hanák

            Tajemníkem                Alois Masařík
            Ze zajímavostí tohoto období: v roce 1963 se uskutečnilo první setkání  
           „padesátníků“-ročník 1913, v roce 1964 se po dlouhé době obnovily ostatky –
            pořadatelem byli hasiči.

1964 -   ve volbách byl zvolen předsedou Alois Masařík, tajemníkem Alois Hanák.
            V roce 1968 se objevila první zmínka o koupališti a začala příprava výstavby
            veřejného osvětlení.

1970 -  zemřel předseda MNV Alois Masařík. Dne 20. března proběhlo doplnění MNV a na plenárním zasedání byl do čela obce zvolen Jan Pospíšil čp.343, místopředsedou  Jan Smejkal čp. 323. V MNV v této době pracovalo 29 poslanců.

1971 –  se konaly další volby.

            Předseda                      Jan Pospíšil

            Místopředseda              Jan Smejkal

            Tajemník                      Albín Bárek

            Toto období je charakteristické rozvojem obce. Byla budována samoobsluha v ul. Pod Kaplí, dokončena výstavba veřejného osvětlení, nově byly obnoveny chodníky a zpevněny vozovky. Byla dokončena výstavba koupaliště a v roce 1975 byla hlavní akcí výstavba vodovodu. V roce 1975 odešel z funkce před ukončením funkčního období předseda MNV Jan Pospíšil. Na jeho místo byl zvolen Jan Smejkal, místopředsedou pak Jan Skoupý čp. 359.

1976 -   volby do národních výboru proběhly ve dnech 22. a 23. října.

Na plenárním zasedání dne 19. listopadu téhož roku byli zvoleni:

            Předseda                                Albín Bárek čp. 307

            Tajemník                                Jan Smejkal

            Místopředseda                        Jan Skoupý

            V MNV v té době pracovalo 27 poslanců.

1981 -   volby se konaly 5. a 6. června  v obřadní síni MNV.

            Předsedou byl zvolen             Albín Bárek

            Místopředsedou                     Jan Vlach čp. 273

            Tajemnicí                               Ludmila Kovaříková čp. 245

            V roce 1982 odchází ze zdravotních důvodů z funkce předsedy Albín Bárek. Plenární zasedání 16. 12. 1982 zvolilo předsedou Miloslava Zachovala čp. 427.

            V plenárním zasedání zasedalo 27 poslanců.

1986 -   se konaly volby 23. a 24. května v zasedací síni MNV.

            Předseda                    Miloslav Zachoval

            Místopředseda             Ludmila Kovaříková

            Tajemník                     Jan Vlach

            Bylo zvoleno 39 poslanců.

1990 -  se konaly volby po 45-ti letech opět do obecního zastupitelstva, a to 24. a 25. listopadu. Bylo zvoleno 15 členů OZ a na ustavujícím zasedání 6. prosince byli zvoleni:

            Starosta                        Ladislav Pospíšil čp. 137

            Zástupcem starosty       Radomil Rotrekl čp. 74

1994 -  18. a 19. listopadu  bylo ve volbách do obecního zastupitelstva opět voleno 15 jeho členů.Starostou byl zvolen Miloslav Zachoval, místostarostou Jan Vlach.

 

1998 -   volby  proběhly 13. a 14. listopadu.

            Starosta                      Miloslav Zachoval

            Místostarosta              Jan Vlach

2002 –  volby se uskutečnily 1. a 2. listopadu.

            Starosta                      Miloslav Zachoval

            Místostarosta              Jaroslav Zobal                                                          

2006 –  volby se konaly 20. a 21.října

            Starosta                       Miloslav Zachoval

            Místostarosta                Ing. Jiří   Skokan         

zpracoval: Ing. Jiří Skokan