Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec - služby > O obci > Historie obce > Obec a okolí - rok 1931

Obec a okolí - rok 1931

Výňatek z práce žáka zdejší obecné školy, vypracované pravděpodobně v roce 1931 na téma UČENÍ O DOMOVINĚ - NAŠE OBEC A OKOLÍ v předmětu Vlastivěda.


Naše obec se jmenujeLetonice abyla pojmenována dle osobního jména Letoň. Leží v pahorkatině, v kotlině podpanským hájkem, při silnici Dražovice a státní silnicí Bučovice-Slavkov, na tuto vyústí. Leží po obou březích potoku. Domy stavěny jsou vesměs k účelům hospodářským i domky dělnické jsou stavěny pro malé zemědělství. Stavivo tvoří cihly pálené a vyschlé hliněné, zvané u nás „kotovice“. Střechy kryty jsou břidlicí obyčejnou falcovkou, též i taškami eternytovými. Domy přízemní, teď takéi patrové, jsou seřazeny v ulice kolem hlavní návsi – široké, která má podobuobdélníku, do níž vede 6 ulic ze všechstran světových.

Některá místní pojmenování: Kopaniny,Vápenice,Na bařině – část nejníže položená při potoku. Vznik jmen neznám.

V naší obci vyniká výškou,rozsáhlostípamátná stavba kostel, stojící na návrší před vesnicí. Rozsáhlý je bývalý dvůr hraběte z Kounic, později Palfyho – nyní rozdělen na tři části. Polovinapatří ke zbytkovému statku, čtvrtina obci a čtvrtinak utvořenému„nedílu“ při parcelačním řízení (hospodářský statek).

Obec je dosti úpravná i čistá, hyzdí ji uprostřed tekoucí potoks neupravenými břehy.Občané hojně vysazují ovocné stromy.Úprava potoku, řádná kanalizace, úpravachodníkůpřed domy by obec značně zkrášlila. V blízké doběobec dá zakrýti kus potoku na návsi a bude v příštích letech kus po kuse pokračovati, aby měla pěknou náves.

V našem katastru je nejvíce rolí – odtud obyvatelstvo se zabývá nejvíce zemědělstvím. Nejvícepůdy náleží – vlastní: Paseka Jaroslav, Čoupek Jindřich a Slabý Josef.

V naší obci není zvláštních vodních toků, jediný je letonický potok, skládající se z několika přítoků. Vodu pitnou čerpají občané ze studní kopaných neb vrtaných. Při suchých rocích nemají domy výše položené dostatek pitné vody. K hašení požárupoužívá se vodyz velké nádrže na návsi, zvláště k tomu účelu zhotovené.Koupaliště v naší obci chybí.

Půda  našeho katastrusvažuje se k  jihua k jihozápadu.Nejčastějiu nás vanou větry jižní azápadní, které přinášejí déšť. Zimai létou nás je průměrné, více mírné podnebí.Kopec Větrník chrání vesnici před studenými severními větry.

Z plodin pěstují se u nás všechny druhy obilí a cukrovka, kterýmse zde dobře daří a také skýtají největšího užitku. Zvláštní květenu středoevropského rázu má pastvina na Větrníku (jako zvláštnost sluší se jmenovat Kavil pernatý).Občané vysazují hojně všechny druhy ovocného stromoví, zejména jabloně,hrušně a třešně. Užitek dávají hojně třešně a jabloně.

Lesy – jak obecní i panský- jsou malé, většinou mladý porost lískový a habrový.Dospělé stromy: bříza,dub, část dříve vysázená duby, ještě dnes se jmenuje „dubina“.

Bohatství nerostné – kromě písku, který seu nás též kope, není zde zvlášních nerostů. Zužitkovatiby se dala dobrá žlutá hlína k výrobě cihel (Cihelna).

Z obce vyvážejí se tyto výrobky - cukrovka, obilía brambory. Obilíse prodávádo mlýnů a většinou do hospodářského družstva v Bučovicích. Větším obchodem zde je obchod p. Vrány, který také prodáváveškeré zboží – i střižné.

Peněžní ústavy - Občanská záložna s ručením obmezeným,Spořitelnía záloženský spoleks ručenímneobmezeným.

Z domácího zvířectvase chováu nás dobytek hovězí a vepřový, který pak prodávají řezníkůmna trzích v Bučovicícha ve Slavkově (též kozy a koně).

Ze zvěře užitkové žije u nás hojně zajíc, pak bažant a koroptev. Ze škodné v dosti četném množstvídivoký králík. Zpěvavé ptactvo zastoupenov lesíku všemi druhy. Slavík a pěnice zaujímá místo nejpřednější.

Obyvatelstvo naší obce - při posledním úředním sčítání lidu v roce 1930 napočteno 1313 obyvatelů. Dle zaměstnání jsou téměř všichni zemědělci. I dělníci(hlavně zedníci) jsou zaměstnánivětší část roku zemědělstvím.

V naší obci je obecná (smíšená) škola – děti do 14 roků. Ostatní mláděž chodí do měšťanské školy a gymnazia v Bučovicích. Učni a učnice všech řemesel , hlavně zedníci, chodí do všeobecnéživnostenské pokračovací školy. Vzdělávacích spolků v obci není. Obecní knihovna půjčuje knihy každou neděli občanům zdarma. Umístěna je ve škole. O tělesnou výchovupečují tělocvičné spolky - Těl. jednota„SOKOL“ ,Těl. jednota„OREL“,Dělnická tělocvičná jednota. Všechny cvičí v sále hostince p. Dvořáka, v létě na dětském hřišti. Koupaliště a kluziště nejsou.

Správa naší obce - Obecní zastupitelstvo má 18 členů. StarostaAntonín Hanák- domkař. Jeho náměstek Emanuel Cecha - obchodník. Jména členů obecní rady:
František Malý,rolník
FrantišekChalupa, zatímní řídící učitel
FrantišekPolách, malorolník
KarelHála,rolník

Pro některé obecní záležitosti jsou v obci zřízeny komise. Komise stavební – pečuje o počáteční řízení při stavbách. Komise vodocestná – o správu cest a potoků. Komise pro chov plemenných býků pečuje o tyto. Finanční stará se o finanční stránku v obci.

Obec vlastní kus lesíku, pastviny a role.Budovy z bývalého dvoru a starý domek jako místo ke stavbě školy.

K udržování pořádku a bezpečnosti je ustanoven obecní strážník, k zamezení polního pychu slouží polní hlídač. V noci od 10.hod – 2.hod píská jednotlivé hodiny ponocný. Světla na veřejných místech zažíhá zvlášť k tomu ustanovený člověk.Hasičský sbor obecní zastupitelstvo v jeho dobrovolných povinnostech podporuje všestranně. O své chudé a přestárlé příslušníky se obec stará vždy ochotně, poskytujíc jim nejen peněžité podpory, ale i bytu a otopu v obecním domě. Nemocem infekčním se vždy čelí v jejich vzniku. DorostČerveného kříže zřízen ve školeve dvou třídách.

Z Letonic vede silnice do Dražovic na stranu severozápadní. Je v dobrém stavu. K jihovýchodu vede silnice do Bučovic – ústína silnici okresní Slavkov – Bučovice.Nalézá se ve špatném stavu. O cesty obecní je vždy náležitě postaráno. Obec má svou zastávku ½ hod vzdálenou u obce Maref na trati Brno – Vlárský průsmyk.

Poštovní úřad je v Bučovicích, kam dochází denně z Letonic listonoš. U nás je jenom poštovna. V obci je autobus,který občany dopravuje kam jim libo.Přijímací rádiové stanice jsou vesměs krystalové .

Dále se pisatel zabývá historií obce, první zmínku o její existencidatuje do r. 1350.Celkem podrobně popisuje vývojvesnice až po současnost. Neopomnělupozornit na archeologické nálezy na teritoriu obce. Zajímavý je jeho pohledna okolní obce a jejichcharakteristiku.

Na severozápad leží obec Dražovice (2 km, vzdálena asi ½ hod od Letonic) - obec je menší než Letonice a ničím se neliší od naší obce. Jedině nářečí podobá se již hanáckému. Podnebí je poněkud chladnější, ješto údolí k Vyškovu je otevřeno více severním větrům. Lisovice (5 km, vzdálena asi 1 ¼ hod) - obec německá, se svým svérázným krojem. Bohaté Málkovice (4 km, vzdálena asi 1 hod) – ráz úplně jednotný s naší obcí. Nejbližší město Bučovice (5 km, vzdáleny asi 1 ¼ hod) - památný a pěkný je tam zámek postavený do čtverhranu. Marefy (3 km, vzdáleny 3/4 hod) - obec ležící v údolí, pole méně kopcovité a úrodnější než u nás. Němčany (4 km, vzdáleny 1 hod) – obec stejného rázu jako Letonice. Okolí zaměstnáno zemědělstvím.

Vycházky konány na „Větrník“ , do „Hájku“, němčanského hájku, na Mohylu míru u Pratec, do Račického zámku. Nejlépe se nám líbila místa na Větrníku a Hájku, neboť z nich je nejlepší rozhled. Krásně je též v Račicích.

Článek, který jste právě přečetli, ukazuje na dobré znalosti žáka tehdejší obecné školy. Svědčí o kvalitě výuky, zaměřené na kladný vztah k rodné obci. Mnohým možná připomněl dětství a mládí, někteříse zase seznámilis částí minulosti naší vesnice.

 

pohled

Pohlednice Letonic z roku 1930

zpracoval: Ing. Jiří Skokan