Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky obce, nařízení obce, zákony, usnesení zastupitelstva a rady obce

Vyhlášky obce, nařízení obce, zákony, usnesení zastupitelstva a rady obce

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky obce Letonice

Název vyhlášky

Účinnost

obecně závazná vyhláška č.1/2010 kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky

13.07.2010

obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
obecně závazná vyhláška obce Letonice č.1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Letonice č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 21.06.2012
obecně závazná vyhláška č. 5/2010 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Letonice č. 2/2003 o ochraně veřejného pořádku 21.12.2010
obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Letonice 01.10.2020
obecně závazná vyhláška č.2/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1999 o používání obecních symbolů a obecně závazná vyhláška č.2/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny 03.01.2006
obecně závazná vyhláška č. 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 29.08.2017
obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o nočním klidu 01.01.2019
obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.10.2020
obecně závazná vyhláška č. 3/2020 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci 01.11.2020
obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020

 

Nařízení obce Letonice 

Název nařízení Účinnost
nařízení obce Letonice č. 1/2012, kterým se zrušuje nařízení obce Letonice č. 1/2003 o pálení odpadů 29.06.2012
nařízení obce Letonice č. 1/2020, kterým se zrušuje nařízení obce Letonice č. 1/2003, o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů  31.10.2020 
nařízení obce Letonice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád  12.04.2014 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení  zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kanceláři starosty obce Letonice, Osvobození  112, 683 35 Letonice.

Usnesení rady obce

Usnesení  rady obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kanceláři starosty obce Letonice, Osvobození  112, 683 35 Letonice.

  • Rada obce není stanovena