Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky obce, nařízení obce, zákony, usnesení zastupitelstva a rady obce

Vyhlášky obce, nařízení obce, zákony, usnesení zastupitelstva a rady obce

Povinně zveřejňované informace

vyhledávání - Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Obecně závazné vyhlášky obce Letonice

Název vyhlášky

Účinnost

obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Letonice 01.10.2020
obecně závazná vyhláška č. 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 29.08.2017
obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o nočním klidu 01.01.2019
obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.10.2020
obecně závazná vyhláška č. 3/2020 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci 01.11.2020
obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022

 

Nařízení obce Letonice 

Název nařízení Účinnost
nařízení obce Letonice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád  12.04.2014 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva obce

Usnesení  zastupitelstva obce je upraveno dle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám dle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kanceláři starosty obce Letonice, Osvobození 112, 683 35 Letonice.

Usnesení rady obce

Usnesení  rady obce je upraveno dle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám dle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kanceláři starosty obce Letonice, Osvobození 112, 683 35 Letonice.