Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Informace k budování zpevněných ploch

Informace k budování zpevněných ploch

Se zvýšeným počtem aut na jednu rodinu se zvyšují nároky na zajištění stání pro tyto dopravní prostředky. Jedná se o trend, který se dotýká také naší obce, kdy evidujeme zvýšený zájem od občanů o vybudování zpevněných ploch před jejich rodinnými domy za účelem stání osobního automobilu. Zde je nutné si uvědomit, že se výstavba v převážné většině děje na obecním pozemku a tudíž je nutný souhlas vlastníka pozemku, který stanoví podmínky pro výstavbu. Dále je nutno brát na zřetel, že se v pozemcích nachází větší počet technických podzemních vedení (plynovod, kanalizace, vodovod, NN, telefonica O2 a kabelová televize) a tyto sítě požaduje
vlastník nějakým způsobem ochránit. Většinou vlastníci takových sítí požadují dát svoje zařízení do chrániček. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu dle stavebního zákona je nutné způsob povolení projednat se stavebním úřadem v Bučovicích, jinak se stavebník dopouští porušení stavebního zákona a vystavuje se udělení pokuty a případně musí stavbu odstranit.
Rada obce se touto problematikou zabývala a rozhodla se, že na základě žádosti bude tyto stavby jako vlastník pozemku povolovat za podmínky, že plocha bude provedena z rozebiratelného povrchu a nejlépe z vegetačních tvárnic tak, aby nedocházelo zbytečně ke zvýšení nároku na veřejnou kanalizaci a dále na ČOV. Je nutno zmínit, že tyto plochy totiž do budoucna tvoří značnou překážku při rekonstrukcích podzemních sítí a budování sítí
nových (např. optická kabelová síť). Může dojít i k tomu, že pokud se stane pod nepovolenou stavbou porucha sítě, nemusí dojít k úpravě plochy do původního stavu, jelikož se vlastník technické infrastruktury jako účastník řízení k této stavbě neměl možnost vyjádřit.
Vyzýváme tedy občany, aby své žádosti předkládali na Obecní úřad včetně jednoduchého grafického návrhu tak, aby se mohla obec kompetentně vyjádřit. Dokumentace je nezbytně nutná i ke stavebnímu řízení.

žádost o vyjádření.pdf