Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec - služby > O obci > Historie obce > Kniha purkrechtní obce Letonice

Kniha purkrechtní obce Letonice

V roce 2005 byl PhDr. Jiřím Pajerem  proveden  přepis  Knihy purkrechtní obce Letonic,  která je uložena v Moravském zemském archivu v Brně. pod  inv.č.515.

R e g i s t r   a   p u r k r e c h t n í   d ě d i n y  L e t o n i c  se vší pilností a bedlivostí napravené a přepsané  původem a na poručení vysoce urozené paní  Apolony z Žerotína na Letonicích a svobodném domě v městečku Bozkovicích,za rychtáře Jana Hanáka a konšelův Lorence Ambruzovýho,Jiříka Hudcovýho, Tomana Puče, Jiříka Kristana,   Šimka Tomanovýho, Jakuba Prašle a Jiříka Bezděka  letha Páně 1615.

Vzhledem ke značné obsáhlosti  dokumentu  předkládám  stručnou rešerši s ukázkou dobových zápisů. V registru je zapsáno celkem 81 majitelů gruntů, jeden dům je zapsán ve vlastnictví  obce jako „ obecní dům“.Pouze tři příjmení  tehdejších obyvatel obce jsou německá.

Z dnešních příjmení, jejichž nositelé patří k  Letonicím, se vyskytují pouze  tři, a to Černý v dobové podobě Černej , Hanák  a  Malý, ve všech případech křestním jménem  Jan.                                  

Grunt Adama Šardického koupený po Matějovi Rámalovi:

Letha Páně 1607 za rychtáře Lorence Ambruzova koupil grunth s jednou štvrtí roli a jiným příslušenstvím Adam Šardickej po nebožtíku Matějovi Rámalovi zůstalý za summu šedesáte kop, každou kopu po 40 gralb počítajíce. Na kteroužto summu závdanku položil Adam Šardický šest kop, kterýž jest na zaplacení dluhův po témž Matějovi Rámalovi, jakž stará registra ukazují, obrácen.  Vostatek pak summy, totiž 54 kop, zůstávající náleží k společnému rozdělení, totiž Janovi Matějíčkovi   27 kop a témuž Adamovi Šardickýmu po Maruši manželce jeho též 57 kop. Kteroužto summu Janovi Matějíčkovi náležitou Adam Šardický každoročně po 1 kopě počna o Vánocích letha 1607 platiti a na díl svůj tolikéž po 1 kopě při verunkových penězích porážeti má.   Rukojmě za téhož Adama Šardického (neuvedeno).   Nachází se, že Adam Šardickej položil peněz verunkových za rok 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613  7 kop. Ty jest přijal všecky Jan Matějíčků.

Grunt Lukáše Houbatýho:

Letha Páně 1612 den svatého Mikuláše za rychtářství Jana Hanáka koupil jest grunth Lukáš Houbatej s jednou štvrtí roli a jiným k němu příslušenstvím od Andresa Jakše za summu šedesáte šest kop, každou kopu po 40 gr alb počítajíce. Na kteroužto summu závdanku Lukáš Houbatej položil deset kop, kteréž Andres Jakeš od něho přijal.  Vostatek summy platiti má každoročně počna o Třech králích letha 1613 po 2 kopách až do vyplnění vší summy. Z kteréžto summy předně náleží Bartošovi Hubinkovi do Hodědic 46 kop a Andresovi Jakšovi na posledních penězích mimo závdanek přijatý náležeti bude 10 kop.   Rukojmě za téhož Lukáše Houbatýho tito: Václav Rumpff a Jíra Poláček rukou společní a nerozdílnou.

Letha Páně 1613 při Třech králích položil verunku Lukáš Houbatej Bartošovi Hubinkovi do Hodědic 2 kopy.

Letha 1616 položil Lukáš Houbatej verunku na grunth svůj za rok 1615 a 1616 4 kopy. Přijal z nich Bartoš Hubinků z Hodědic 2 kopy.

Peněz hotových, které se našly po Andresovi Fidlerovi 16 zl 13 gr 2 den.

Za 14 měřic pšenice po 20 gr přijato 9 zl 10 gr.

Vydání peněz  z napřed psaného příjmu:

Dáno závdanku, co nebožtík Andres Fidler dlužen byl zůstal, 30 zl.        Vávrovi pacholku za službu dáno 4 zl 6 gr.   Dívce za službu dáno 3 zl.   Za pivo a víno, co dlužen byl obci, dáno 13 zl 29 gr.

Více všelijakého vydání porůznu na dluhy po nebožtíku Andresovi Fidlerovi, jakž stará registra, komu co a zač dáno jest, ukazují, jest 24 zl 18 gr 2 den.

Rozdílové po Andresovi Fidlerovi:

Na gruntě, kde Markus Prašl býval, náleží Andresovi Fidlerovi po Maruši manželce jeho 53 kop 20 gr.   Item na témž gruntě, co sám vyplatil 172 kop.   Na gruntě Tomáše Paulovýho po Mandě ženě jeho 42 kop.   Item skoupených peněz na témž gruntě 39 kop 6 gr.

Závdanku a verunků 46 kop.   Na jedné štvrti roli 22 kop 20 gr. Summa toho 375 kop 6 gr.

Ta summa náleží těmto třem: Mandě mateři, Jiříkovi Martinovýmu po Kateřině manželce jeho a Mandě, dostane se na každého díl po 125 kopách 2 gr.   Jakub Prašl po Mandě manželce své na gruntě poráží sobě 49 kop 22 gr a zůstává jemu dobírati na druhém gruntě s jinými 75 kop 20 gr.   Kráva jedna zůstává za mateří Mandě náležející, má jí vydána býti, když k letům a k místu přijde.   Za 22 měřic pšenice po 28 gr Mandě sirotku přijde 20 zl 16 gr.

Item na smlouvách svadebních Manda, manželka Jakuba Prašle, vymínila Mandě dceři své s jedno lože šatů, totiž peřinu spodní, peřinu svrchní, polštář, tři cíchy na každý kus, prostěradla tři, roušky tři, čepce tři. To vše když k letům svým přirozeným přijde, Jakub Prašl též Mandě vydati má. Jestliže by pak toho sirotka Pán Bůh, než by  k vdání a k letům dospělým přišla, smrti uchovati neráčil, tehdy to všecko při témž Jakubovi Prašlovi zůstati má.

Více Jakub Prašl Mandě sirotku dlužen za 16 ½ měřice ovsa po 13 gr – 7 zl 3 ½ gr.

Grunt toufarskej, kde ševci a krejčí jsou, koupený od Jakuba Karla:

Letha Páně 1603 za rychtáře Lorence Ambruze a ouřadu Jana Cacha, Jana Gitle koupili toufaři grunth s povolením vrchnosti a obce letonské s jednou čtvrtí roli a se vším příslušenstvím za summu 120 kop. Na kteroužto summu závdanku novokřtěnci položili Jakubovi Karlovi 30 kop, vostatek pak summy, totiž 90 kop, platiti mají každoročně počna při Vánocích po 4 kopách až do vyplnění vší summy. Ta summa náleží Barboře, nebožtíka Jakuba Karla manželce, a Václavovi Karlovu společně.   Nachází se, že od letha 1603 až za rok 1614 položili toufaři svrchu psaným nápadníkům peněz verunkových 48 kop, dopláceti mají počna letha 1615 po 4 kopách 42 kop.

Hans Karl:

Letha 1625 při času svatého Martina prodán grunt Hansovi Karlovi kovářovi za 230 zl moravských. Má jej koupenej při svatém Martině, rok po roku platiti po 20 zlm podle smlouvy z JM Pánem, kteráž za JM Pánem jedna a druhá za dotčeným kovářem pro pamět pozůstává, náležejí ty peníze k ruce vrchnosti.                      

Dům druhej toufarskej, kde kožišníci jsou:

Ten grunth koupili toufaři od Matěje Neypaura s jednou štvrtí roli za summu 140 kop.

Ten grunt měl Matěj Neypaur zaplacenej, dal se odřezanec mezi novokřtěnce.                          

Grunt Michala Uldrita:

Letha 1616 4.dne Martii za rychtáře Jana Hanáka a ouřadu Paule Víta Venclovýho, Jiříka Kristana a jinejch koupil Michal Uldrith chalupu prázdnou bez roli od Jana Malýho za summu 12 kop. Závdanku položil na touž summu 6 kop, ostatek summy platiti má počna při Třech králích leta 1617 po 1 kopě až do vyplnění tejž summy.

Rukojmě za téhož Michala a grunt jeho Pavel Holomek.

Letha a dne svrchu psaného položil týž Michal Uldrith závdanku na grunth svůj 6 kop.

Příjem po nebožtíku Michala:

Za 2 měřice 3 čtvrti rži přijato 1 zl 28 gr.

Vydání z toho:

Knězovi dáno od pochování 7 gr 5 den.   Rektorovi 1 gr 2 den.   Od kopání hrobu 7 gr 2 den

Mlatcům 6 gr.   Za panský vína 8 gr 4 ½ den.   Dáňky 4 gr.   Jednomu Slezákovi za dluh 4 gr.

zpracoval:  Ing. Jiří  Skokan